Fenwick® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Pure Fishing, Inc.

© 2014 Pure Fishing, Inc.